• Editörler

  (Editors)

  Editör

  Prof. Dr. Ahmet KAÇAR

  Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

  Alan Editörleri

  Prof. Dr. Duran AYDINÖZÜ (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Alanı)

  Prof. Dr. Zekeriya YERLİKAYA (Fen Bilimleri Eğitimi Alanı)

  Doç. Dr. Ergün RECEPOĞLU (Eğitim Bilimleri Alanı)

  Doç. Dr. Lütfi İNCEKABI (Matematik Eğitimi Alanı)

  Doç. Dr. Nihal LİNDBERG (Eğitim Bilimleri Alanı)

  Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZGÜL (Güzel Sanatlar Eğitimi Alanı)

  Yrd. Doç. Dr. Sibel OĞUZ (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Alanı)

 • Teknik Sorumlular

  (technical responsibilities)

  Assist. Prof. Dr.  Halil İbrahim AKYÜZ,
  Kastamonu University, Education Faculty, Department of  Computer and Instructional Technologies, Turkey.

  Ress. Assist. Kadir COŞKUN,
  Kastamonu University, Education Faculty, Department of Turkish and Social Science Education, Turkey.

  Ress. Assist. Arif AKÇAY,
  Kastamonu University, Education Faculty, Department of  Computer and Instructional Technologies, Turkey.

 • Sekretarya

  (secretary)

   

 • Yayın Kurulu

  (Publishing Board)

  Sahibi

  Prof. Dr. Seyit AYDIN
  Kastamonu Üniversitesi, Rektörü

  Genel Yayın Yönetmeni

  Prof. Dr. Bilgin Ünal İBRET
  Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dekanı

 • Yayın Kurulu

  (Publishing Board)

  Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara University, Turkey)

  Prof. Dr. Irina KOLEVA (Sofia University, Bulgaria)

  Prof. Dr. John Philip SMITH (Columbia University, USA)

  Prof. Dr. Loreta ULVYDIENE (Vilnius Uni, Lithuanian)

  Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR (Gazi University, Turkey)

  Prof. Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR (Hacettepe University, Turkey)

  Prof. Dr. Ramazan DİKİCİ (Mersin University, Turkey)

  Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara University, Turkey)

  Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Uludağ University, Turkey)

  Prof. Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL (Atatürk University, Turkey)

  Prof. Dr. Suzana CANHASI (Pirishtina University, Kosovo)

 • Bilim Kurulu

  (Scientific Board)

  Prof. Dr. Abdullah AYDIN, Kastamonu University, Turkey.

  Prof. Dr. Adnan BAKİ, Karadeniz Teknik University, Turkey.

  Prof. Dr. Ahmet IŞIK, Kırıkkale University, Turkey.

  Prof. Dr. Azmi YETİM, Gazi University, Turkey.

  Prof. Dr. Bruce R. VOGELI, Columbia University, ABD

  Prof. Dr. Dursun DİLEK, Sinop Univesity, Turkey

  Prof. Dr. Engin YILMAZ, Sakarya University, Turkey.

  Prof. Dr. Eyüb AKMAN, Kastamonu University, Turkey.

  Prof. Dr. Fatma ALİSİNANOĞLU, Gazi University, Turkey.

  Prof. Dr. Hafize KESER, Ankara University, Turkey.

  Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, Yakın Doğu University, Lefkoşa, Kıbrıs

  Prof. Dr. Kürşat YENİLMEZ, Eskişehir Osmangazi University, Turkey.

  Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET, Gazi University, Turkey.

  Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Gazi University, Turkey.

  Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, Kastamonu University, Turkey.

  Prof. Dr. Meral UYSAL, Ankara University, Turkey.

  Prof. Dr. Murat ALTUN, Uludağ University, Turkey.

  Prof. Dr. Nüket TÖR, Kastamonu University, Turkey.

  Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Erciyes University, Turkey.

  Prof. Dr. Refik TURAN , Gazi University, Turkey.

  Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe University, Turkey.

  Prof. Dr. Servet BAYRAM, Marmara University, Turkey.

  Prof. Dr. Tuğba YANPAR-YELKEN, Mersin University, Turkey.

  Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL, Gazi University, Turkey.

  Prof. Dr. Ziya Argün, Gazi University, Turkey.

  Prof. Yılmaz ŞENDURUR, Gazi University, Turkey.

  Prof. Dr. Anastasia ALEVRIADOU, University of Western Macedonia, Greece.

  Doç. Dr. Atila ÇAĞLAR, Kastamonu University, Turkey.

  Doç. Dr. Halit KARATAY, Abant İzzet Baysal University, Turkey.

  Doç. Dr. Hartono TJOE, Penn State University, ABD

  Doç. Dr. Kadir KARATEKİN, Kastamonu University, Turkey.

  Doç. Dr. Mehmet Altan KURNAZ, Kastamonu University, Turkey.

  Doç. Dr. Mustafa CİN, Giresun University, Turkey.

  Yrd. Doç. Dr. Muammer ERGÜN, Kastamonu University, Turkey.

KURULLAR/BOARDS

Makale Yönetim Sistemi

Copyright © 2017 - hakyuz

a

MENÜ