KURULLAR/BOARDS

 • Yönetim (Management)

   

  Editör (Chef-In-Editor)

  Dr. Ahmet KAÇAR, Kastamonu Universitesi, Türkiye, akacar@kastamonu.edu.tr,.

  Dr. Halil İbrahim AKYÜZ,  Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, hakyuz@kastamonu.edu.tr.

  Dil Editörü (Language Editor)

  Dr. Öztürk Akçaoğlu,  Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ozturk@kastamonu.edu.tr.

  Yardımcı Editörler (Co-Editors)

  Dr. E. Nihal LİNDBERG, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ahioglu@kastamonu.edu.tr, (Eğitim Bilimleri)

  Dr. Ergün RECEPOĞLU, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, erecepoglu@kastamonu.edu.tr , (Eğitim Bilimleri)

  Dr. İlhan ÖZGÜL, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, ilhanozgul@kastamou.edu.tr, (Güzel Sanatlar Eğitimi)

  Dr. Kadir KARATEKİN, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, kadirkaratekin@kastamonu.edu.tr , (Temel Eğitim)

  Dr. Lütfi  İNCİKABI, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, lincikabi@kastamonu.edu.tr, (Matematik Eğitimi)

  Dr. Sibel  OĞUZ HACET, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye, soguz@kastamonu.edu.tr, (Sosyal Bilimler Eğitimi)

  Dr. Zekeriya YERLİKAYA, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye, zyerlikaya@kastamonu.edu.tr, (Fen Bilimleri Eğitimi)

   

   

 • Teknik Sorumlular

  (Technical Responsibilities)

  Assist. Prof. Dr.  Halil İbrahim AKYÜZ,
  Kastamonu University, Education Faculty, Department of  Computer and Instructional Technologies, Turkey.

  Ress. Assist. Funda ÇATAN,
  Kastamonu University, Education Faculty, Department of Computer and Instructional Technologies, Turkey.

  Ress. Assist. Arif AKÇAY,
  Kastamonu University, Education Faculty, Department of  Computer and Instructional Technologies, Turkey.

 • Sekretarya

  (secretary)

   

 • Yayıncı

  (Boardcaster)

  Sahibi (Owner)

  Prof. Dr. Seyit AYDIN
  Kastamonu Üniversitesi, Rektörü

  Genel Yayın Yönetmeni (General Publishing Management)

  Prof. Dr. Duran AYDINÖZÜ
  Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dekanı

 • Editör Kurulu

  (Editorial Board)

  Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK, Ankara University, Ankara,Turkey, byesilyaprak@ankara.edu.tr

  Dr. Irina KOLEVA, Sofia University, Sofia, Bulgaria, kolevairina@yahoo.com.

  Dr. John Philip SMITH, Columbia University, Columbia, USA, jps164@tc.columbia.edu

  Dr. Loreta ULVYDIENE, Vilnius Univesity, Vilnus, Lithuanian, Loreta.Ulvydiene@khf.vu.lt

  Dr. Servet ÖZDEMİR, Başkent University, Ankara, Turkey, sozdemir@baskent.edu.tr

  Dr. Nilüfer VOLTAN ACAR, Hacettepe University, Ankara, Turkey, nva@hacettepe.edu.tr

  Dr. Ramazan DİKİCİ, Mersin University, Mersin, Turkey, rdikici@mersin.edu.tr

  Dr. Ramazan ÖZEY, Marmara University, Istanbul, Turkey, rozey@marmara.edu.tr

  Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ University, Bursa, Turkey, salihcepni@yahoo.com

  Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL, Atatürk University, Erzurum, Turkey, ytaskes@atauni.edu.tr

  Dr. Suzana CANHASI, Pirishtina University, Pirishtina, Kosovo, suzanacanhasi@hotmail.com

   

a

MENÜ