Dergi web sayfası için tıklatınız....

Dergimizde hakemlik yaparak akademik teşvikten yararlanmak isteyen kullanıcılaımız. Dergi yönetim sistemine girerek Ekte belirtilen adımları takip edebilirsiniz.

Klavuz için tıklatınız